datafy_product_header

Produkt

Załóż darmowe konto

Datafy.pro to zaawansowana platforma wspierająca wzrost efektywności biznesu. Dostęp do kluczowych danych również z urządzeń mobilnych. Alerty i notyfikacje na temat kluczowych zdarzeń jakie wystąpią w danych oraz prognozowanie danych poprzez prostą wizualizację wskaźników. Datafy.pro to profesjonalna aplikacja, która może posłużyć między innymi do zarządzania sprzedażą. Została stworzona dla działów sprzedaży w celu podniesienia efektywności i osiągania lepszych przychodów.

 

Wizualizacje

Analiza wyników sprzedaży jest podstawowym elementem skutecznego rozwoju każdej organizacji. Raporty sprzedaży powinny być dostarczane w jak najszybszym czasie oraz przygotowywane w bardzo konkretnej i przejrzystej formie dla użytkowników.

 

  • Dzięki zastosowaniu tego narzędzia, otrzymasz jednolity system dystrybucji wybranych przez Ciebie danych dotyczących aktywności sprzedażowych.

  • Pozwoli to w pierwszej kolejności na określenie przez organizację priorytetów dotyczących raportowania, jednolitych dla całej firmy i spójnych ze strategią rozwoju sprzedaży.

  • Następnie po wdrożeniu aplikacji wszyscy zdefiniowani użytkownicy będą otrzymywali przypisane im raporty według takich samych wzorów oraz w jednolitej formule czasowej.

Sprawdź szczegóły
Alerty i Notyfikacje

Aplikacja pracując na danych jest skonfigurowana ze skrzynkami email użytkowników i przy określeniu odpowiednich parametrów może wysyłać dodatkowe „Alerty” do określonych grup użytkowników np. mail do przełożonego , że w jego obszarze wyniki na dany moment są zdecydowanie niższe niż ostatnie wyniki za podobny okres w przeszłości ( coś się złego dzieje należy interweniować). Taka komunikacja może również być wysyłana SMS –em . Dodatkowo mailem lub sms-em możemy przypominać o kończących się kampaniach lub innych zadaniach sprzedażowych.

  • Natychmiastowe powiadomienia
  • Spersonalizowane alerty dla Twojej firmy
  • Modyfikacja alertów zgodna z obecnymi potrzebami i oczekiwaniami.

Sprawdź szczegóły