Pierwsze kroki

Dashboard
Jest to zbiór widgetów. Prezentowany jest po zalogowaniu się do aplikacji.

Widget/Raport
Jest to wizualna forma interpretowanych danych czyli raport graficzny

Notyfikacje
Miejsce w którym znajdują się informacje z Alertów bądź innego rodzaju powiadomienia

Alerty
Wiadomości email, sms oraz informacja w notyfikacji związana ze zdarzeniem jakie wystąpiło zdefiniowane w Alercie

Użytkownik
Osoba, która ma dostęp do aplikacji

Preferencje
Aplikacja umożliwia przełączanie się pomiędzy wersją polską a angielską.

Zgłoszenia
Formularz w aplikacji umożliwiający wysłanie do Nas szybkiego zgłoszenia

Data mining
Możliwość analizy oraz tworzenia prognoz na podstawie wybranych zbiorów danych.

Źródło danych
Mogą to być różnego rodzaju bazy danych, pliki .csv etc.

Organizacja
Nazwa firmy bądź jednostki organizacyjnej

Zlecenie
Możliwość wysłania wiadomości za pośrednictwem aplikacji z prośbą o wycenę wybranej usługi.

Płatności
Miejsce w aplikacji ze zbiorem wszystkich dotychczasowych faktur.