Baza wiedzy

  1.Wprowadzenie do Datafy.pro

 • Jest to profesjonalna aplikacja, która może posłużyć między innymi do zarządzania sprzedażą. Została stworzona dla działów sprzedaży w celu podniesienia efektywności i osiągania większych przychodów.
 • Analiza wyników sprzedaży jest podstawowym elementem skutecznego rozwoju każdej organizacji.
 • Raporty sprzedaży powinny być dostarczane w jak najszybszym czasie oraz przygotowywane w bardzo konkretnej i przejrzystej formie dla użytkowników.
 • Nasza aplikacja daje możliwość uporządkowania systemu raportowania dla wszystkich użytkowników w jednolitej formule, dzięki czemu wyniki są bardzo łatwe do porównania i analizowania, otrzymujemy dane, które „na pierwszy rzut oka” są bardzo łatwe do interpretacji i na ich podstawie mamy możliwość wdrożenia nowych działań.
 • Powyższy punkt jest bardzo ważny. Z naszego doświadczenia wiemy, że w różnych firmach jest wiele raportów umieszczonych w różnych zbiorach , hurtowniach danych i innych plikach, nie wszyscy wiedzą jak się tam dostać, jak je znaleźć i na końcu jak je zinterpretować. Osoby na różnych poziomach organizacyjnych inaczej interpretują dane, na inne raporty zwracają uwagę, różne mają metody porównawcze. To często prowadzi do chaosu organizacyjnego i ucieczki od priorytetów, co dalej wpływa negatywnie na wyniki firmy.
 • 2.Główne zalety korzystania z Datafy.pro

 • Dzięki zastosowaniu tego narzędzia, będziecie Państwo mieli jednolity system dystrybucji wybranych przez Państwa danych dotyczących aktywności sprzedażowych.
 • Pozwoli to w pierwszej kolejności na określenie przez organizację priorytetów dotyczących raportowania, jednolitych dla całej firmy i spójnych ze strategią rozwoju sprzedaży.
 • Następnie po wdrożeniu aplikacji wszyscy zdefiniowani użytkownicy będą otrzymywali przypisane im raporty według takich samych wzorów oraz w jednolitej formule czasowej.
 • 3.Główne aspekty Datafy.pro

 • Nasza aplikacja dedykowana jest do analizy różnorodnych struktur organizacyjnych , pozwala analizować wyniki pod kątem produktów, sieci sprzedaży, regionów, punktów sprzedaży jak również indywidualnych wyników poszczególnych Doradców.
 • Możemy analizować dynamikę sprzedaży pod kątem ilości klientów w danych jednostkach czasowych, preferencji zakupów przez Klientów, średniego przychodu na kliencie, jak i wiele innych parametrów które podnoszą efektywność sprzedaży i zwiększają zyski.
 • Nasza aplikacja umożliwia przygotowywanie bardzo precyzyjnych danych dotyczących prognozowania wyników na najbliższe okresy czasowe. Ten parametr bardzo silnie wpływa na skuteczne zarządzanie sprzedażą i przewidywanie nadchodzących rezultatów i na dużo wcześniej ustalanie strategii działania.
 • 4a.Główne wartości rozwiązania Datafy.pro

 • Aplikacja funkcjonuje na danych dostarczonych w określonym formacie na etapie analizy.
 • Aplikacja może funkcjonować w języku polskim oraz angielskim.
 • Aplikacja w pierwszym etapie wymaga określenia roli dla poszczególnych użytkowników i ich dostępu do danych. Co w przyszłości pozwoli na dostęp do danych kompleksowych dla osób zarządzających, ale z drugiej strony poszczególnym użytkownikom na niższych szczeblach analizę tylko wybranych danych, które dotyczą tylko ich obszarów.
 • Można być w aplikacji w roli użytkownika, obserwatora, osoby zrządzającej, właściciela.
 • Aplikacja pozwala na zastosowanie dowolnej wersji tła i występujących wizualizacji w tle , co nadaję bardziej spersonalizowany charakter (np. tło może być uniwersalne z logo firmy lub z wizerunkiem poszczególnych miast czy regionów).
 • Aplikacja pracując na danych jest skonfigurowana ze skrzynkami email użytkowników i przy określeniu odpowiednich parametrów może wysyłać dodatkowe „Alerty „ do określonych grup użytkowników np. mail do przełożonego ,że w jego obszarze wyniki na dany moment są zdecydowanie niższe niż ostatnie wyniki za podobny okres w przeszłości ( coś się złego dzieje należy interweniować). Taka komunikacja może również być wysyłana SMS –em . Dodatkowo mailem lub sms-em możemy przypominać o kończących się kampaniach lub innych zadaniach sprzedażowych.
 • 4b.Dodatkowe wartości rozwiązania Datafy.pro

 • Aplikacja posiada bardzo przyjazne i łatwe w obsłudze menu.
 • Pojawiające się raporty mają bardzo dużą różnorodność od zwykłych słupkowych poprzez wykresy kołowe, warstwowe, wskaźnikowe itp.
 • W każdym momencie właściciel aplikacji może na swoje potrzeby zdefiniować dodatkowy raport.
 • Dane podajemy w ujęciu wartościowym, ilościowym, na czas rzeczywisty jak również w porównaniu do okresu ostatnich np. 5 tygodni.
 • 5.Dla kogo szczególnie jest dedykowane rozwiązanie Datafy:

 • Organizacje sprzedażowe o rozbudowanej sieci punktów sprzedaży.
 • Dążące do podnoszenia efektywności sprzedaży i zwiększenia swoich przychodów.
 • Pragnące zarządzać danymi w czasie rzeczywistym, nie tylko na raportach papierowych, ale na nowoczesnych urządzenia mobilnych. Dzięki czemu mają dostęp do bieżącej sytuacji w organizacji w każdym momencie.
 • Dzięki tej aplikacji bardzo łatwo widzimy swoje najlepsze punkty sprzedaży, swoich najlepszych sprzedawców, ale również szybko możemy reagować tam gdzie sytuacja wymaga poprawy. W sprzedaży czas reakcji jest kluczowy i dlatego dzisiejsze środowisko sprzedażowe wymaga szybkiej reakcji jak również precyzyjnego planowania, a tego nie osiągniemy bez precyzyjnych danych.
 • Nasze narzędzie jest jedocześnie bardzo wspierające dla nowych pracowników, wdrażanych do organizacji, gdzie w połączeniu w programem szkoleniowym możemy od razu monitorować ich wyniki.
 • To bardzo ważny punkt w dzisiejszych czasach. Nie tylko odpowiednio szkolimy pracowników, ale również obserwujemy jak te szkolenia wpływają na ich wyniki pracy.
 • Właśnie dzięki tej aplikacje możemy stworzyć sobie indywidualny raport dla osób po szkoleniu i obserwować ich wyniki, czy osiągają przyrosty, jak wypadają na tle innych osób które brały udział w tym samym szkoleniu. Zaczynamy w sposób bardziej efektywny badać coraz większe otoczenie sprzedażowe.
 • Dodatkowo Nasza aplikacja może współpracować ze specjalna aplikacją do analizy natężenia ruchu w punktach sprzedaży co daje nam dodatkową informację o Naszej efektywności działania vs. Nasycenie klientów. To również kolejny krok w rozwoju naszego wsparcia dla sił sprzedaży w Państwa organizacji, jak również informacja o utraconych szansach sprzedażowych.
 • 6.Podsumowanie:

 • Proponujemy nowoczesną aplikacje do zarządzania sprzedażą.
 • Prezentującą wyniki w czasie rzeczywisty na tradycyjnych urządzenia jak również na nowoczesnych urządzeniach mobilnych.
 • Narzędzie bardzo przejrzyste, łatwe w obsłudze, pokazujące obszary dobrze funkcjonujące w organizacjach jak i wymagające poprawy.
 • Aplikacja dodatkowo wspiera inne działania podnoszące efektywność sprzedaży, jak szkolenia i ich monitoring, promocje i ich efektywność oraz wdrożenia nowych osób do pracy.
 • Dbamy o to, żeby dostarczyć Państwo narządzie pozwalające zoptymalizować działania, doprowadzić do dynamicznego wzrostu wyników i poczucia pełnego zrozumienia funkcjonowania Państwa organizacji w każdym punkcie.